Tarieven


Bijles pakket A

Losse bijlessen                                        € 25,00 per uur

 


Bijles pakket C

 

Bijlessen in duo                                      € 20,00 per persoon per uur


WisCat Training

Tweedaagse training inclusief lunch              € 225,00

 

Bijles pakket B

Strippenkaart met 10 bijlessen        € 250,00

Opvolgende losse bijles                    € 25,00

 


Examentraining Wiskunde

Twee dagen examentraining met lunch en drinken voor € 250,00 

 

Examentraining gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. 


Rekenvaardigheden

Bijles van een half uur                     €12,50

Bijles van een half uur in duo           €10,00 pp