Bijles


Intakegesprek

Voordat we met de bijlessen starten hebben we een intakegesprek met de leerling en de ouders. Het doel hiervan is kennismaken en onderzoeken waar de hiaten liggen bij de leerling. Aan de hand van de gegevens die verkregen zijn tijdens het intakegesprek zal er een plan worden opgesteld voor de leerling.


Bijles

Middels een wekelijkse bijles van één uur gaan wij helpen om de hiaten voor het betreffende vak weg te werken. Dit zullen we doen aan de hand van het door ons opgestelde begeleidingsplan. Daarnaast zullen wij ervoor zorgen dat de leerling weer goed voorbereid de volgende les op school in kan gaan.

 

 

We willen met onze bijlessen bereiken dat de leerling bij blijft, maar daarnaast aan hiaten werkt. We werken vraaggestuurd, maar kijken ook naar wat wij denken dat de leerling nodig heeft.


Terugkoppeling

Twee keer per periode zullen wij een terugkoppeling richting ouders geven. In de terugkoppeling werken wij met Tops (Wat gaat goed?) en met Tips (Waar kan de leerling nog aan werken?).